Стадиони и сали во Поштенски Број 1312 Videm, Dobrepolje

1-1