Услови за користење

Добродојдовте на нашата веб страна. Доколку продолжите да пребарувате и да ја користите веб страната, Вие се согласувате да се усогласите и придржувате до следниве правила и услови на употреба, кои го регулираат односот помеѓу Вас и Cybo компанијата во поглед на користење на веб страната. Изразот``на нас`` или ``ние`` се однесува на Cybo Компанијата. Изразот ``Вие`` се однесува на корисникот или посетителот на нашата веб страна. Користењето на оваа веб страна е предмет на следниве правила за употреба:

 • Содржината на страниците на оваа веб-локација се само за општи информации и користење. Може да се менуваат без најава.
 • Содржината на овој документ, исто така може да се промени. Сепак, најновата верзија ќе биде достапна на оваа страница.
 • Ниту ние ниту кои било трети страни, не обезбедуваат гаранција за прецизноста, временоста, перформансот, целосноста или соодветноста на информациите и материјалите кои може да се најдат или се нудат на оваа веб-локација, заради која било причина. Вие прифаќате дека тие информации и материјали може да содржат неточности или грешки, а ние јасно се одрекување од одговорноста за кои било неточности или грешки до степенот што е законски дозволен.
 • Вашето користење на кои било информации или материјали од оваа веб-локација е целосно на ваш ризик, а за коешто ние нема да одговараме. Ваша одговорност е да се осигурате дека сите производи, услуги или достапни информации преку оваа веб-локација ги исполнуваат вашите специфични барања.
 • Сите заштитни знаци кои се репродуцирани на оваа веб-локација, а кои не се сопственост или лиценцирани од операторот, се означени на веб-локацијата.
 • Од време на време, оваа веб-локација може да опфати линкови до други веб-локации. Тие линкови се прикажуваат за вашите потреби за обезбедување на дополнителни информации. Тоа не значи дека ние ги поддржуваме веб-локациите. Ние немаме никаква одговорност за содржината на поврзаните веб-локации.
 • Оваа информација не смее да се користи за јавно прикажување.
 • Вашето користење на оваа веб-локација и секој спор што произлегува од користењето на веб-локацијата подлежи на законите на Соединетите Американски Држави.
 • Вие не би требало да го користите Cybo при приложување на содржина или при приклучување кон активност која ги нарушува или ги повредува правата на другите, вклучувајќи и патент, трговска марка, трговска тајна, авторски права, публицитет, приватност или други лични права.
 • Ние користиме различни Google услуги или API (пр. API за Мапи на Google). Со користење на нашите услуги вие сте обврзани со Услуги за користеење на Google.
 • Доколку има какви било разлики помеѓу овие термини на англиски јазик и на кој било друг јазик, предност има англиската верзија.Ви благодариме за вашиот интерес за Cybo.

 

Следете нѐ за да бидете во тек со нови промени на нашата интернет-страница.